Mot Klädesmal, livsmedelsmal och silverfisk – Nyheter 2019!

Har du någon gång fått livsmedel eller kläder förstört av mal? Malfjärilar kan utan att vara direkt synliga förstöra livsmedel eller kläder. Klumpar i mjölet eller plötsliga hål i klädesplagg kan betyda att det finns mal i larvstadiet, men för att med säkerhet veta att det är skadeinsekter det handlar om presenterar vi nu limarken MotMal klädesmal och MotMal livsmedelsmal som ger en indikation på eventuella problem. Med limarket MotSilverfisk ser du om det finns silverfisk i fuktiga utrymmen som badrum och kök.

  • MotMal klädesmal – Limarket läggs eller hängs i utrymmen där det misstänkta problemet finns. En kapsel med lockande feromon sätts på arket innan det hängs eller läggs på plats.
    Klädesmalens larv nyttjar textiltrådarna i dina kläder för att bygga en kokong, där den sedan utvecklas till fjäril. Visar limarket att det finns malfjäril i garderoben krävs åtgärder för bekämpning: Kläder tvättas i 60 grader alternativt fryses i minst tre dygn. Städa garderob och lådor noggrant och kontrollera att åtgärderna gett önskad effekt genom att placera ut ett nytt limark.
  • MotMal livsmedelsmal – lägg eller häng limarket i till exempel skafferiet för indikation på livsmedelsmal. Malens larver spinner trådar i livsmedel som mjöl eller ris, för att där förpuppas och utvecklas till fjärilar. Limarket MotMal livsmedelsmal ger enkelt en indikation på eventuella problem som kräver vidare åtgärder: Släng angripet livsmedel och städa ur skåp/lådor noga. Placera ett nytt limark i utrymmet för att kontrollera att skadeinsekterna är borta.
  • MotSilverfisk – placera limarket i de utrymmen du misstänker att silverfiskarna uppehåller sig i, vanligen badrum och kök – fuktiga miljöer som silverfisken trivs i och som ger gott om föda. Limarket ger en indikation på om insekterna finns i utrymmet och om bekämpande åtgärder behövs. Silverfisken håller sig undan ljuset och kommer fram i skydd av mörkret för att äta, bland annat avlagringar kring avlopp men också stärkelserika produkter som papper. För att förebygga problemet, se så långt det går till att hålla miljön torr och låt inte till exempel papper och kläder ligga på golvet under längre tid.

Är du återförsäljare? Beställ dina produkter här!