Ogräs Effekt från Neudorff är ett ogräsmedel baserat på naturliga fettsyror med pelargonsyra. Det är en så kallad bladherbicid, vilket innebär att de blad som sprayas dör när fotosyntesen slås ut och hela växten så småningom dör. Beroende på vädret ser du effekt inom några timmar – sol och värme gör att bladen snabbare tar upp Ogräs Effekt. www.greenline.eu

Bort med ogräs!

Plötsligt är den här, våren som älskas av både trädgårdens växtlighet och ogräset. Så det gäller att ligga steget före och tidigt ge ogräset motstånd – och fortsätta bekämpa under hela växtsäsongen.

Ogräs Effekt från Neudorff är ett ogräsmedel baserat på fettsyror med pelargonsyra. Det är en så kallad bladherbicid, vilket innebär att de blad som sprayas dör och när fotosyntesen slås ut dör inom kort hela växten. Beroende på vädret ser du effekt inom några timmar – sol och värme gör att bladen snabbare tar upp Ogräs Effekt.

Ämnet bryts ner helt i jorden och lämnar inga skadliga restämnen som påverkar miljön eller annan växtlighet.

Nyhet: Ogräs Effekt 2 liter – färdigblandad lösning för direkt användning med sprayflaska eller tryckspruta, eller som refill till Ogräs Effekt Spray 3 liter.

 

 

Ogräs Effekt Spray 3 liter – en färdigblandad lösning i praktisk dunk med spraymunstycke för direkt applicering. Dra ur slangen från munstycket för att enkelt komma åt ogräset på svårtillgängliga ställen, till exempel under buskar.

 

Ogräs Effekt Spray 1 liter – färdigblandad lösning i flaska med spraymunstycke.

 

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.