Gräset är redo att sätta fart och i stora delar av landet är det redan hög tid att ge gräsmattan de allra bästa förutsättningarna. Med Azet VitalKalk och Effekt Gräs 5+1 får din gräsmatta allt den behöver.

Gräset är redo att sätta fart!

Gräset är redo att sätta fart och i stora delar av landet är det redan hög tid att ge gräsmattan de allra bästa förutsättningarna. Med Azet VitalKalk och Effekt Gräs 5+1 får din gräsmatta allt den behöver.

Så snart vintern lämnat greppet är det dags att kalka. För gräs som växer i sur jord, med lågt pH-värde, försämras möjligheten för gräset att tillgodogöra sig gödsel. VitalKalk från Neudorff höjer effektivt pH-värdet i en sur jord. Strö ut Azet VitalKalk innan gräset får sin första giva av Effekt Gräs 5+1.

Så fort tillväxten kommit igång är det dags för första givan av Effekt Gräs 5+1. Kombinationen av organisk gödsel och mineralgödsel ger snabbt en grön och frodig gräsyta, samtidigt som gräset genom extra tillsats av järn får egen kraft att stå emot moss- och ogrästillväxt. En hög, anpassad kaliumhalt ger gräsmattan långsiktig styrka att klara blöta och kalla vintrar.

Effekt Gräs 5+1 är särskilt lämplig för gräsmattor som klipps med robotgräsklippare. I en alltför kortklippt gräsmatta kan mossa och ogräs få fäste, men tack vare den tillsatta järnföreningen stimuleras fotosyntesen och den fortsätta tillväxten så att gräset på egen hand kan tränga undan ogräs och mossa.