Har du objudna gäster på tomten?

Använder grannens lösgående katt barnens sandlåda som toalett? Eller har rådjuren knaprat på vårens spirande lökar? Silverline Pest Protect system löser problemet helt utan gifter, med Katt & Hundfritt KH200 och Katt & Viltfritt KV 300. De avpassade ljudfrekvenserna A-Guard verkar störande och stressar djuren som undviker att röra sig inom det område som avskräckarens rörelsesensor täcker. Enheterna är batteridrivna och sätts direkt i marken. Placera dem så att djurens vanliga gångstråk korsar framför sensorn för bäst effekt.

  • Katt &Hundfritt KH200: Ljudet i de avpassade frekvenserna håller oönskade katter och hundar borta från odlingar, gräsmattor och sandlådor. Rörelsesensorn bevakar ett område upp till 12 meter framför avskräckaren och ljudet täcker en yta på upp till 200 m².
  • Katt & Viltfritt KV 300: Håller med samma teknologi katter, hundar, harar och större vilt borta. Med frekvensväljaren är det enkelt att ställa in avpassade frekvenser för olika djur. Rörelsesensorn känner djurens närvaro på upp till 15 meters håll och ljudet täcker en yta på upp till 300 m². Utrustad med ett störande stroboskopljus som förstärker det avskräckande ultraljudet nattetid.

 

Sork och mullvad på besök i trädgården kan snabbt bli ett stort problem. Låt giftfri avskräckning med anpassad ljudteknologi från Silverline lösa problemet med underminerade gräsytor.

  • Sork & Mullvadsfritt SM1250 skapar störande vibrationer med hjälp av dehttps://www.youtube.com/watch?v=oiTexuq2KHYn unika ljudteknologin A-Guard och stimulerar djurens flyktinstinkt. Drivs med batteri. Täcker en yta på upp till 1250 m². För utomhusbruk men bör tas in under vintern för att skyddas mot tjäle.
  • Solcellsdrivna Sork & Mullvadsfritt SM 500 Solar håller gnagarna borta från gräsmattan med beprövad ljudteknologi från Silverline. Staven sätts enkelt i marken där den omedelbart sänder ut de ljudfrekvenser som skapar störande vibrationer i marken. Vibrationerna stör djuren och stimulerar deras flyktinstinkt. Den solcellsdrivna enheten täcker en yta på upp till 500 m².