Rena ytor och långsiktigt skydd ute!

I två enkla steg förbereder du trädgårdens trä- och stenytor för en ny säsong. Tillsammans ger produkterna först rena ytor och därefter ett långsiktigt skydd mot ny påväxt.

GreenLines rengöringsprogram i två steg finns för både sten och trall. Börja med steg 1, att tvätta ytan ren med såpan. Den rena trallen eller stenen behandlas sedan med TrallSkydd respektive StenSkydd i steg 2. Det skyddande lagret i StenSkydd och TrallSkydd är vattenglas, som ger ett skyddande lager som fördröjer ny påväxt och som samtidigt andas.

Produkterna ger liten miljöpåverkan, med ren såpa och vattenglas. Starkare rengöringsprodukter kan skada närliggande växtlighet – med StenSåpa och TrallSåpa behöver du inte täcka över växterna.