Det är hög tid att börja bekämpa ogräset nu, när tillväxten kommit igång på allvar. Ogräs Effekt från Neudorff är ett biologiskt ogräsmedel baserat på naturliga fettsyror med pelargonsyra, en effektiv fettsyra för ogräsbekämpning. Ämnet bryts ner helt i jorden och lämnar inga restämnen som påverkar miljön eller annan växtlighet.

Hög tid att börja bekämpa ogräset!

Det är hög tid att börja bekämpa ogräset nu när tillväxten kommit igång på allvar. Ogräs Effekt från Neudorff är ett biologiskt ogräsmedel baserat på naturliga fettsyror med pelargonsyra, en effektiv fettsyra för ogräsbekämpning. Ämnet bryts ner helt i jorden och lämnar inga restämnen som påverkar miljön eller annan växtlighet.

Ogräs Effekt är en bladherbicid, vilket betyder att när du sprayar på bladen dör de. Fotosyntesprocessen slås ut och hela växten dör. Beroende på vädret ser du effekt inom några timmar – sol och värme gör att bladen snabbare tar upp Ogräs Effekt. Ogräs Effekt påverkar inte vedartade delar av växter. Det innebär att den är bra att använda under till exempel träd och buskar som inte påverkas mer än att enstaka blad kan vissna om de träffas av sprayen.

Nya Ogräs Effekt 2 liter är en färdigblandad lösning. Använd som refill till Ogräs Effekt Spray 3 liter som har ett praktiskt sprutmunstycke, applicera med sprayflaska eller tryckspruta.

Ogräs Effekt Spray 3 liter är en färdigblandad lösning i praktisk förpackning för direkt applicering med munstycket.

Ogräs Effekt finns även som koncentrat för spädning samt som färdigblandad lösning i en mindre sprayflaska (1 liter).

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.