Ett spännande år väntar!

Ett nytt decennium – ett nytt år med nya möjligheter för Miljöcenter, både i och utanför Sveriges gränser.

Miljöcenters nye vd Mikael Nordin lyfter särskilt det pågående miljöarbetet, en grön tråd genom hela verksamheten som syns i både nya förpackningar och ett ännu starkare sortiment av produkter för hem och trädgård.

–  Både den allt striktare lagstiftningen som begränsar användning av gifter, och mer medvetna konsumenter, gör att Miljöcenters sortiment står sig starkt. Vi har länge haft ett brett sortiment med fokus på hållbarhet och de alternativen blir allt viktigare för konsumenten, säger Mikael Nordin.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ett stort grepp kring våra förpackningar och transporter. Första steget har varit att se över Silverlines förpackningar där vi tagit bort all onödig plast och samtidigt minskat storleken på förpackningarna.

Vår miljö- och hållbarhetstanke syns redan i mer återvinningsbara förpackningar, större mängder på pallarna och färre transporter. Nu ser vi trenderna gå vår väg och vi kommer att fortsätta utveckla nya produkter och deras förpackningar i vår riktning – mot ett mer hållbart samhälle, säger Mikael Nordin.

Intresset för Miljöcenter och Silverlines serie Mus & Råttfritt är på stark frammarsch också i Europa, där intresset för giftfri skadedjursbekämpning växer för varje år.

Vi tar vår kunskap och vårt breda sortiment med oss ut i ett allt mer medvetet Europa, det blir en spännande resa att följa, avslutar Mikael Nordin.

Se filmen om Miljöcenters hållbarhetsarbete!