Jordens tillgångar behöver tas till vara bättre!

Jordens tillgångar behöver tas till vara bättre; mer återbruk och bättre nyttjande av resurser sammanfattar hållbarhet i några ord. Låt GreenLine hjälpa dig till en mer hållbar och klimatsmart livsstil.

GreenLine är varumärket som tänker hållbarhet i alla led, säger produktchef Kerstin Finnman. Vårt sortiment präglas av en omtanke om miljön i allt från att vi låter plastspill i produktionen gå tillbaka in i produktionen igen, till att komposter och regntunnor hjälper dig att återbruka det som annars skulle gå till spillo, säger Kerstin Finnman.

Att regelbundet rengöra tak, trall och stenläggningar, förlänger livstiden på ytan – ett annat sätt att tänka hållbart.

– Alger och annan påväxt binder till exempel fukt i en fasad som kan spricka. Då måste kanske fasaden putsas om tidigare än om den hållits fri från påväxt, säger Kerstin Finnman.


MotAlg UniversalClean 750 ml färdigblandad – färdigblandad spray som tar bort alger och annan påväxt på alla ytor utomhus och har en långtidsverkande effekt. Spraya direkt från flaskan och låt sitta kvar.

MotAlg UniversalClean koncentrat, 2,5 liter Späd själv och applicera med pensel eller tryckspruta.

SolarClean 1 liter med ejektor effektiv och biologiskt nedbrytbar rengöring för solpaneler – för längre livslängd och effektivare produktion. Tar bort  pollen och andra organiska föroreningar och appliceras enkelt med ejektor.