Insektsbekämpning som tar hänsyn till miljön!

Neudorff bekämpar krypande och flygande insekter – utan syntetiska pyretriner. Istället är det pyretrum, utvunnet ur krysantemumblomman, som dödar de objudna gästerna.

Den kompletta serien för insektsbekämpning tar hänsyn till miljön, utan att ge avkall på effekten.

För användning inomhus finns Ohyra Effekt Spray och Flug Effekt Spray. Flaskorna drivs med tryckluft istället för drivgaser, för miljöns skull.

Ohyra Effekt 500 ml verkar snabbt och effektivt mot till exempel silverfisk, gråsuggor och andra krypande insekter. Sprayflaskans förlängda sprutmunstycke gör det enkelt att komma åt under till exempel trösklar och lister.

Flug Effekt 500 ml och 750 ml sprayas enkelt i utrymmen med flugor och verkar snabbt och effektivt. Effekten sitter kvar i upp till två veckor, eftersom pyretrum bryts ner av direkt solljus.

 

 

 

Ett getingbo är ett imponerande bygge, men inte något man vill ha in på knuten. Boet blir snabbt stort och kan husera flera tusen getingar. Håll ögonen öppna efter getingbon till exempel i marken och under takutsprång och bekämpa tidigt, annars kan det behövas professionell hjälp för att ta bort det på ett säkert sätt.

Geting Effekt Spray 500 ml dödar getingar och andra flygande insekter, både inom- och utomhus. Drivs med tryckluft.

 

 

Geting Effekt Skum är effektivt mot hela getingsamhällen.

Gör så här – Geting effekt Skum:

* Lokalisera boet och påbörja bekämpning innan boet växt sig för stort.

* Sitter boet på en svåråtkomlig plats, använd Geting Effekt Skum som har ett munstycke med ett smalt rör som gör det enkelt att komma åt bon på svåråtkomliga ställen.

* Spruta skummet i ut- och ingångshålet så täpps hålet igen. Skummet dödar getingarna i boet och fortsätter verka på tillflygande getingar.

Neudorffs sortiment för insektsbekämpning blir grönare i år – håll utkik efter den röda korken som nu blir grön!