Med naturens hjälp!

Med naturens hjälp tar Neudorff upp kampen mot ohyra och skadedjur på dina växter, både ute och inne och i praktiska, färdigblandade sprayer. En lång rad skadeinsekter, t ex bladlöss, stritar, vita flygare och spinnkvalster, bekämpas med det aktiva ämnet pyretrum som är ett nervgift utvunnet ur krysantemumblomman, samt rapsolja som kväver insekten. Använd mot insekter som spinn, sköldlöss och vita flygare. Bekämpar alla stadier av insekten, från ägg och larv till färdig insekt.

TIPS!

  • Börja bekämpningen tidigt, så snart du upptäcker att växten är angripen av skadeinsekter.
  • Tänk även på att spruta angripna växter noggrant, även på bladens undersidor.

 

Skadekryps Effekt Pumpspray 500 ml – bekämpar skadeinsekterna med fettsyror från kaliumsalter. Den är utmärkt för bekämpning av skadeinsekter på till exempel frukt och bär eftersom den inte har någon karenstid och därför går att använda ända fram till skörd.

 

 

Bladlöss Effekt Pumpspray 500 ml Bruksfärdig universalspray som bekämpar bladlöss, vita flygare, spinnkvalster och andra sugande insekter genom kvävning och förgiftning. För användning såväl inom- som utomhus. En produkt uppbyggd av rapsolja och pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman.

 

 

 

 

Raptol Insekt Effekt Spray – tryckluftsdriven sprayflaska för bekämpning av bladlöss, vita flygare, spinnkvalster och andra sugande insekter genom kvävning och förgiftning. För användning såväl inom- som utomhus. En produkt uppbyggd av rapsolja och pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Drivs med tryckluft istället för farliga drivgaser.

 

Insekt Effekt Pumpspray 500 ml Bruksfärdig universalspray som bekämpar bladlöss, vita flygare, spinnkvalster och andra sugande insekter genom kvävning och förgiftning. För användning såväl inom- som utomhus. En produkt uppbyggd av rapsolja och pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman.

 

  • Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.