Stenläggning och trädäck som varar!

I två enkla steg förbereder du trädgårdens trä- och stenytor för en ny säsong. Produkterna bakom GreenLines rengöringsprogram heter TrallSåpa, TrallSkydd, StenSåpa & StenSkydd. Tillsammans ger produkterna först rena ytor och därefter ett långsiktigt skydd mot ny påväxt.

Produkterna ger liten miljöpåverkan, med ren såpa och vattenglas. Starkare rengöringsprodukter kan skada närliggande växtlighet – med StenSåpa och TrallSåpa behöver du inte täcka över växterna.

GreenLines rengöringsprogram i två steg finns för både sten och trall. Börja med steg 1, att tvätta ytan ren med såpan. Den rena trallen eller stenen behandlas sedan med TrallSkydd respektive StenSkydd i steg 2. Det skyddande lagret i StenSkydd och TrallSkydd är vattenglas, som ger ett skyddande lager som fördröjer ny påväxt och som samtidigt andas.