Utan gifter och utan att skada miljö och djur!

Med unik ljudteknologi från Silverline bekämpas oönskade djur som harar, katter, rådjur och mullvad – utan gifter och utan att skada miljö och djur. 

De anpassade ljudfrekvenserna A-Guard i A-Repeller KV 300 håller katter, harar och större vilt borta. Ljudet verkar störande och stressar djuren som undviker att röra sig inom det område som avskräckarens rörelsesensor täcker. Enheten är batteridriven och sätts direkt i mark med det medföljande markfästet eller monteras på en stolpe. Med frekvensväljaren är det enkelt att ställa in anpassade frekvenser för olika djur. Rörelsesensorn känner djurens närvaro på upp till 15 meters håll och ljudet täcker en yta på upp till 300 m². Utrustad med ett störande stroboskopljus (ChaseLight) som förstärker det avskräckande ultraljudet nattetid.

 

   

För avskräckning av sork och mullvad finns den batteridrivna A-Repeller SM 1250 och A-Repeller SM 500 Solar – välj själv hur du vill avskräcka dina skadedjur. Stavarna skapar störande vibrationer med hjälp av ljudteknologin A-Guard. Vibrationerna fortplantar sig i marken och stör djuren som lämnar området.

Genom att använda avskräckande ljud för skadedjursbekämpning tar du hänsyn till vår miljö. Ett ytterligare steg i att arbeta hållbart i alla led tar Silverline genom sina nya förpackningar. All plast är nämligen borta och har nu gjort hela förpackningen till en återvinningsbar pappersförpackning. Förpackningarna har också blivit 20-30% mindre vilket ger effektivare frakt och en volymminskning på upp till 50 procent – och därmed mindre utsläpp.

 

Så här använder du A-Repeller Cat & Wild +  A-Repeller Sork & Mullvad:

* Sätt ner din A-Repeller Cat & Wild direkt i marken på den medföljande stolpen så att djurens gångstråk korsar framför sensorn.

* Välj frekvens på ljudet utifrån det djur du vill avskräcka – hungriga rådjur eller grannens katt till exempel.

* A-Repeller Sork & Mullvad (med batteri eller solceller) sätts också den direkt i marken. Packa jorden kring staven väl så fortplantas vibrationerna bättre.

* Flytta gärna din elektroniska avskräckare ibland så undviker du att djuren vänjer sig vid avskräckaren.

* Avskräckarna är IPX4-klassade för att klara regn och fukt, men ta in dem under vintern så de inte skadas av tjäle.