KRAV-märkta gödningar och näringar!

I dessa tider är det många som är ute i sina trädgårdar för att städa och göra fint mm. Många vill ha en frodig och frisk trädgård men där man samtidigt tänker på miljön och vårt klimat. Från Neudorff kommer en serie KRAV-märkta gödningar och näringar för trädgårdens alla växter.

 

 

 

Neudorff erbjuder KRAV-märkt gödning för trädgårdens alla behov. De fyra specialgödningarna är organiska och långtidsverkande och självklart godkända för ekologisk odling. Svampkulturen MyccoVital stärker rotens tillväxt och hjälper på så sätt plantan att öka näringsupptaget. En stark planta med upp till 150 gånger så stort rotsystem har större möjlighet att stå emot sjukdomar. Mikroorganismerna ger hälsosam jord med organisk aktivitet.

Effekt Trädgårdsgödning – Organisk NPK-gödning för hela trädgården.

Effekt Rosgödning – Organisk NPK-gödning särskilt framtagen för rosor, för kraftig blomning och stark tillväxt.

Effekt Tomat & Bärgödning – Organisk NPK-gödning för tomater och bär.

Effekt Rhododendrongödning – Saltfattig specialgödning för rhododendron och andra surjordsväxter som blåbär och azalea. Långtidsverkande organisk gödning som ökar kväve- och fosforhalten, samtidigt som den tillför magnesium och spårämnen.

 

 

Nyheterna Effekt Växtnäring och Effekt Tomat & Gröntnäring är också de KRAV-märkta – för naturen och miljöns skull. Ger näring åt jordens mikroorganismer, som främjar tillväxten och lägger grunden för stora skördar. Späd med vatten och använd både inom- och utomhus.

 

Hur mår din gräsmatta?

För en grön, frisk och stark gräsmatta – använd KRAV-märkta Gräs Effekt 10kg och 6kg med naturliga råvaror som stärker gräsmattan och dess förmåga att på egen hand hålla mossa och ogräs på avstånd. Eftersom Gräs Effekt innehåller naturligt kväve riskerar du inte att bränna gräsmattan. Med MyccoVital för ett starkt och motståndskraftigt rotsystem.

Tips när du ska göda gräsmattan!

Ge gräsmattan en bra växtsäsong och en ökad förmåga att klara både kyla, väta och torka med Effekt Gräs 5+1 och Azet VitalKalk.

Gör så här! 

* Om du har en gräsmatta på sur jord, börja med att strö ut Azet VitalKalk för att höja pH-värdet och förbättra möjligheterna för gräset att ta upp kommande gödselgivor.

* Så fort tillväxten kommit igång är det dags för första givan av Effekt Gräs 5+1. Kombinationen av organisk gödsel och mineralgödsel ger snabbt en grön och frodig gräsyta, samtidigt som gräset genom extra tillsats av järn får egen kraft att stå emot moss- och ogrästillväxt. En hög, anpassad kaliumhalt ger gräsmattan långsiktig styrka att klara blöta och kalla vintrar.

* Fortsätt gödsla gräsmattan, gärna ytterligare två gånger under säsongen.