Det är hög tid att börja bekämpa ogräset nu, när tillväxten kommit igång på allvar. Ogräs Effekt från Neudorff är ett biologiskt ogräsmedel baserat på naturliga fettsyror med pelargonsyra, en effektiv fettsyra för ogräsbekämpning. Ämnet bryts ner helt i jorden och lämnar inga restämnen som påverkar miljön eller annan växtlighet.

Varför Ogräs Effekt?

Bekämpa ogräs med naturens hjälp med 100% biologiskt nedbrytbara Ogräs Effekt från Neudorff, ett biologiskt ogräsmedel baserat på fettsyror med pelargonsyra. Ämnet bryts ner helt i jorden och lämnar inga restämnen som påverkar miljön eller annan växtlighet.

Varför Ogräs Effekt?

* Den aktiva substansen pelargonsyra förekommer i naturen.

* Ogräs Effekt är 100% biologiskt nedbrytbar och lämnar inga restämnen i jorden.

* Markområden som behandlats med Ogräs Effekt kan återplanteras efter bara ett par dagar.

* Vedartade växter som träd och buskar skadas inte, även om enstaka blad påverkas.

Gör så här:

* Använd din färdigblandade Ogräs Effekt spray direkt, finns i praktiska 1- eller 3-litersförpackningar.

* Koncentratet späds med vatten och appliceras med sprayflaska eller tryckspruta.

* Bekämpa en solig och torr dag, så tas Ogräs Effekt upp snabbare av växten och effekten syns inom några timmar.

* Spraya direkt på bladen så slås fotosyntesprocessen ut och hela växten dör.

 

Ogräs Effekt 2 liter – färdigblandad lösning. Använd som refill till Ogräs Effekt Spray 3 liter som har ett praktiskt sprutmunstycke, eller använd tryckspruta.

 

 

 

 

Ogräs Effekt Spray 3 liter är en färdigblandad lösning i praktisk förpackning för direkt applicering med munstycket.

 

 

 

 

Ogräs Effekt finns även som koncentrat för spädning samt som färdigblandad lösning i en mindre sprayflaska (1 liter).