Ättikan bryts ner till koldioxid och vatten!

Det gäller att hela tiden ligga steget före i kampen mot ogräset. Hopplöst säger en del, men det går att bekämpa. Traditionen att använda nedbrytbar ättika från GreenLine för ogräsbekämpning står sig stark.

Så snart tillväxten sätter fart – gäller det att börja bekämpningen. Med ättika från GreenLine bekämpas ovälkommen grönska enkelt: Ättikan bryts ner till koldioxid och vatten på bara några dagar och är enkel att använda.

Kraft Ättika är kraftfull, väl beprövad och testad för att ta bort ogräs på grus- och stengångar och hårdgjorda ytor, både direkt och genom långtidsverkan.

Kraftfulla DubbelKraft Ättika innehåller, förutom den effektiva ättiksyran, också ett ytspänningssänkande medel som ytterligare påskyndar växtens upptagning av ättikan.

Hur fungerar det och hur använder jag GreenLines Ättika?

Eftersom ättikan verkar genom enbart direktkontakt och inte genom upptag via rötterna, är det viktigt att applicera ättikan på hela plantan. Applicera med fördel vid soligt och torrt väder, så tar bladverket upp ättikan snabbt och inom några timmar syns effekten. Efter ett par dygn är ogräset dött och ättiksyran har brutits ner till koldioxid och vatten.

Använd Kraft Ättika 5 liter eller Dubbel Kraft Ättika 5 liter och vattna ut med vattenkanna med stril enligt doseringstabellen på förpackningen. För mindre ytor och enstaka plantor finns Kraft Ättika 3 liter och Dubbel Kraft Ättika 3 liter med löstagbart sprutmunstycke med slang som underlättar appliceringen.