Det går att kompostera året runt!

Att ta hand om avfallet från trädgården och köket är miljösmart på många sätt; avfallet minskar och blir istället värdefull växtnäring till din trädgård. Det går att kompostera året runt, både inne och ute. GreenLine hjälper dig att skapa ditt eget klimatsmarta kretslopp.

Urban Garden omvandlar ditt köksavfall till näring, helt utan dålig lukt. Bokashi, som metoden brukar kallas, är en komposteringsmetod som går ut på att bakterier och mikroorganismer gör jobbet med att omvandla matavfall till näring – under köksbänken.

Har du tillgång till trädgård, i en koloni eller på villa- eller radhustomt, är det lika enkelt att kompostera. GreenLine har komposter i olika storlekar och med olika isolering, för enbart trädgårdsavfall eller för både trädgårds- och hushållsavfall. Så gör ett miljösmart val och omvandla ditt avfall till näring. Med en isolerad kompost kan de flesta kompostera utomhus året runt.

Våra utomhuskomposter!

Master 375 liter – för trädgårds- och hushållsavfall. Håller nedbrytningsprocessen igång ner till en temperatur på -15 grader.

Master Plus 375 liter – för trädgårds- och hushållsavfall. Håller nedbrytningsprocessen igång ner till en temperatur på -25 grader.

Mully 360 liter – komposterar trädgårds- och hushållsavfall ner till en temperatur på -15 grader.

Garden Easy 300 liter – trädgårdskompost.

 

Läs mer om kompostering både inne & utomhus här!

En handbok till dig om kompostering – Tryck här!