För miljöns och hållbarhetens skull!

Hos oss på Miljöcenter har vi omtanken om miljön med i allt vi gör – inte bara i produkten vi säljer. Därför har vi sedan drygt ett år tillbaka lagt stort fokus på våra förpackningar, för att deras klimatavtryck ska vara så litet som möjligt. Vi kallar det Förpackning 3.0 där vi går ett steg längre för miljöns och hållbarhetens skull.

Produktchef Erika Görjevik har tillsammans med övriga kollegor i teamet haft fokus på förpackningarna i ett år och siktar nu in sig på nästa fas i arbetet

I första fasen gick vi igenom samtliga Silverlineförpackningar och vissa artiklar vi rent logistiskt behövde en bättre lösning på, totalt ett 50-tal produkter. I det arbetet har vi tagit bort all onödig plast och minskat förpackningsstorlekarna där det varit möjligt. Vi har hittills i år minskat plasten med 2866 kg på marknaden, det tycker jag är värt en klapp på axeln. Dessutom med mindre förpackningar får vi plats med mer på varje pall och därmed blir transporterna färre. Självklart är förpackningarna återvinningsbara och vår nytryckta Miljöcenter katalog 2021 är femstjärnigt vad gäller miljömärkning och gjort i 100% återvunnet papper, berättar Erika Görjevik.

Nu fortsätter arbetet med att successivt se över förpackningarna i övriga varumärken samtidigt som det kommer att finnas en mall för hur framtida, nya förpackningar ska utformas.

– Det här börjar som ett projekt så att vi inte gör ändringar för ändringarnas skull utan att de verkligen gör den nytta vi vill att de ska göra. I framtiden ska det vara en naturlig del i produktutvecklingen. Det är ett ganska osynligt arbete men det är viktigt och vi tar vårt ansvar, avslutar Erika Görjevik.