Miljöambassadörer

Ett hållbart hem- och trädgårdsliv – det har länge varit ledstjärnor hos oss. Men vi vill nå ännu längre och leva upp till vårt namn och vara hållbara i alla led; från kontorets källsortering, till hållbara transporter och förpackningar. Därför arbetar nu två miljöambassadörer Asise Deti och Erika Görjevik med att göra Miljöcenter till ett hållbart företag.

 

Asise, varför tar Miljöcenter ett stort grepp kring hållbarhet just nu?
–  Vi vill att alla delar i vårt arbete ska vara hållbart, inte bara de produkter vi säljer. Ett hållbart företag är bra för både våra kunder och för oss som arbetar här.

Hur arbetar ni konkret?
– Vi har precis påbörjat tio projekt som ger direkta resultat och förändringar. Bland annat ser vi över våra inköp till kontoret och väljer hållbara alternativ. Andra exempel på projekt är att vi ser över våra giva aways och jobbar på att framställa våra säljmaterial i återvunnet material.