Vi träffar Miljöcenters nya lagerchef!

En högre växel hela året, finslipat samarbete mellan lager och avdelningar och ett optimerat lagerutrymme. Miljöcenters nya lagerchef Fredrik Lundahl och hans kollegor ser till att rätt varor i rätt mängd, kommer till rätt kund i rätt tid – och det har det klarat under ett år som inte liknat något annat.

Vi märkte tidigt att pandemin innebar att fler var hemma och satsade mer på sitt hem och sin trädgård och vi gjorde allt vi kunde för att få ut varor till våra kunder, säger lagerchef Fredrik Lundahl och berättar att bland annat ett nytt system på lagret har förkortat plocktiderna och därmed snabbat på leveranserna.

Det hjälpte flödet och underlättar för oss och när det behövdes jobbade vi över för att säkerställa att vi inte drog på oss förseningar, säger Fredrik

Ett stort arbete med att förändra och minska förpackningarna har gjort att det idag får plats med mer på lagret, det ryms mer på varje pall och det får plats större volymer av efterfrågade produkter på lagret. Det ger i sin tur färre transporter, både mellan olika lager och ut till kunderna – en vinst för miljön.