En frodig och frisk trädgård!

En frodig och frisk trädgård med omsorg om vår miljö och vårt klimat. Från Neudorff kommer en serie KRAV-märkta gödningar för trädgårdens alla växter.

De fyra specialgödningarna i praktiska enkilosförpackningar är organiska, långtidsverkande och självklart tillåtna för ekologisk odling. Svampkulturen MyccoVital stärker rotens tillväxt och hjälper på så sätt plantan att öka näringsupptaget. En stark planta med upp till 150 gånger så stort rotsystem har större möjlighet att stå emot sjukdomar. Mikroorganismerna ger hälsosam jord med organisk aktivitet.

Gödsla med KRAV-märkt gödning i hela trädgården!

Effekt Trädgårdsgödning – Organisk NPK-gödning för hela trädgården.

Effekt Rosgödning – Organisk NPK-gödning särskilt framtagen för rosor, för kraftig blomning och stark tillväxt.

Effekt Tomat & Bärgödning – Organisk NPK-gödning särskilt framtagen för tomater och bär.

Effekt Rhododendrongödning – Saltfattig specialgödning för rhododendron och andra surjordsväxter som blåbär och azalea. Långtidsverkande organisk gödning som ökar kväve- och fosforhalten, samtidigt som den tillför magnesium och spårämnen.

 

För en grön, frisk och stark gräsmatta!

Använd KRAV-märkta Gräs Effekt med naturliga råvaror som stärker gräsmattan och dess förmåga att på egen hand hålla mossa och ogräs på avstånd. Eftersom Gräs Effekt innehåller naturligt kväve riskerar du inte att bränna gräsmattan. Med MyccoVital för ett starkt och motståndskraftigt rotsystem, finns i förpackning om 6 resp. 10 kg

Ge gräsmattan en bra växtsäsong och en ökad förmåga att klara både kyla, väta och torka med Effekt Gräs Special 5+1 och Azet VitalKalk.

Börja säsongen med Azet VitalKalk för att höja pH-värdet och förbättra möjligheterna för gräset att ta upp kommande gödselgivor. Så fort tillväxten kommit igång är det dags för första givan av Effekt Gräs 5+1. Kombinationen av organisk gödsel och mineralgödsel ger snabbt en grön och frodig gräsyta, samtidigt som gräset genom extra tillsats av järn får egen kraft att stå emot moss- och ogrästillväxt.

Azet VitalKalk går självklart att använda också i kombination med Gräs Effekt 6 och 10 kilo.