Projekt Miljösmart!

Att vara ett miljösmart företag är så mycket mer än att sälja miljösmarta produkter för ett hållbart hem- och trädgårdsliv. Vi vill vara miljösmarta i alla led; från kontorets val av papper, till hållbara transporter ut till våra kunder.  

Projektet Miljösmart har nu rejäl fart framåt och vi kan redan bocka av några punkter som gör skillnad i både stort och smått. Erika Görjevik berättar:

Vi har sett över vårt butiksmaterial och har riktlinjer för hur materialet ska tas fram. Det ska till exempel vara möjligt att återvinna och vara i så mycket återvunnet material som möjligt. Våra give aways är också mer hållbara. Bland annat genom att vi väljer produkter som vi tror är mer användbara, till exempel en vattenflaska i delvis återvunnen plast.

I det större perspektivet är arbetet med förpackningar nu inte längre ett projekt utan ett implementerat arbetssätt i verksamheten. Nya produkter ska ha storleksanpassade förpackningar i så mycket återvinningsbart material som möjligt samtidigt som befintliga produkter ses över och förbättras.

Det här arbetet kommer att pågå en längre tid, förbättringar kommer att ske löpande, säger Erika Görjevik. Nästa stora steg tar vi 2022 när vår storsäljare Myr Effekt Pulver och utvattning får nya förpackningar. Tack vare en uppdaterad produktionskedja kan vi minska materialanvändningen med cirka 30 procent.

Alla insatser gör skillnad. Därför tittar vi självklart också på hur vi kan göra kontoret mer miljösmart. Att källsortera vanligt hushållsavfall är en självklarhet men inte helt lätt på ett kontor, enligt Erika Görjevik. Det blev ett större projekt än att sätta ut kärl för sortering.

Inom logistiken fungerar självklart sorteringen av olika material, men det visade sig inte alls vara lika enkelt på kontoret eftersom de som hämtar avfallet inte erbjuder flerfackskärl som till hushåll. Det betyder att vi fått vända oss till den privata marknaden för att under hösten komma igång med källsortering, med allt från glas och plast till pappersförpackningar och matavfall, säger Erika Görjevik.

Ett omfattande projekt som startats under våren är att definiera en hållbar produkt. I Miljöcenters sortiment finns cirka 300 produkter och genom att sätta upp kriterier för en hållbar produkt ska de alla klassificeras och rangordnas utifrån definitionen. Utifrån den rangordningen går det att sätta tydliga mål för hur många procent av produkterna som kan klassas som hållbara och hur förändringar och förbättringar kan göras på bästa sätt.

En del i att definiera en hållbar produkt handlar om transporterna. Där påbörjar vi snart en översyn av hur vi kan göra dem mer klimatsmarta, till exempel att frakta mer på tåg, avslutar Erika Görjevik.