Ett genuint hållbart företag – Så jobbar vi under 2022!

Vad har hänt på Miljöcenter under det gångna året och hur ser planerna ut för 2022? Att skapa hållbara arbetsmiljöer och främja en hållbar produktutveckling är genomgående teman för företaget och det kommer det även att vara under det kommande året!

Vi satte oss ner och pratade med Miljöcenters Hållbarhetsansvarig, Erika Görjevik, för att ta reda på mer om detta!

Kan du berätta lite om vad som händer just nu med Miljöcenters hållbarhetsarbete?

– Ja, det vi gör just nu är att vi ljudisolerar vårt kontor. Det har varit mycket ljud runt omkring tidigare och vi vill få till en bättre arbets- och ljudmiljö med hjälp av isoleringen.

Vi försöker även att definiera vad som är hållbart och vad som inte är det – Vilka produkter är hållbara? Hur kan vi effektivisera våra produkttransporter och göra dessa mer hållbara? Vi ser över både produkter och vilka transportalternativ som anses bäst ur ett miljöperspektiv. Vi jobbar också på att formulera målsättningar för vårt arbete med hållbarhet inom dessa områden.

”Vi gör ett ordentligt krafttag för att kunna ta steg framåt med vårt hållbarhetsarbete”

 

– Utöver detta så gör vi även en klimatinventering – En nulägesrapport sätts först ihop för att se hur vår hållbarhetsstatus är just nu – Vilka är våra största utsläpp och vilka delar av verksamheten gör det mest skillnad att förbättra?

Den här rapporten kommer sedan att mynna ut i en hållbarhetspolicy, som i sin tur kommer att leda till en handlingsplan. Handlingsplanen kommer bestå av olika projekt och aktiviteter som innebär att vi gör ett ordentligt krafttag för att kunna ta steg framåt med vårt hållbarhetsarbete.

Det är mycket som händer nu! Men vad nådde ni för mål med ert hållbarhetsarbete under 2021?

– Vi har framförallt jobbat med olika hållbarhetsprojekt som vi har slutfört nu under året. Ett av dessa har inneburit att vi numera har en ordentlig källsortering på kontoret och att vi köper in miljömärkt kontorsmaterial.

För att bli ännu mer hållbara har vi även gjort en materialguide för vilka material som vi bör jobba med i vårt butiksmaterial. I och med den guiden ska vi bland annat fasa ut all kanalplast.

Sen har ett projekt med hållbarhet handlat om hur vi ska tänka kring våra möten – Hur vi kan skapa hållbara möten som är relevanta och givande för de som är involverade. Detta är något som vi kommer att jobba vidare med framöver!

“Vi vill kunna göra så mycket som möjligt för att bidra till en bättre värld”

 

Kan du berätta lite mer om vad Miljöcenter har för planer under 2022?

– Ja, först och främst är det nulägesrapporten, vår hållbarhetspolicy och handlingsplanen som ska tas fram och utvecklas. Vi gör ett grundligt och rejält arbete nu för att få mer struktur framöver, det är ett stort jobb som ska genomföras. En bra grund skapar en bättre förutsättning för fler givande projekt inom hållbarhet.

Vilket är ert mål med hållbarhetsprojektet framåt?

– Våra ledord i det här projektet är att vi vill vara ett genuint hållbart företag. Det är ett stort och långsiktigt mål men det är vår ledstjärna. Vi kan inte göra allt men vi vill kunna göra så mycket som möjligt för att bidra till en bättre värld.

 

Tack Erika!

Vilket spännande och grönt år som ni har framför er! Vill du veta mer om Miljöcenter eller komma i kontakt med Erika? Klicka här!