Silverline skydda dig och ditt hem från små skadedjur!

Små skadedjur kan orsaka stora problem. Låt Silverline Pest Protect skydda dig och ditt hem från mal, silverfisk och vägglöss.

Med praktiska limfällor får du en snabb indikation på om det finns klädesmal (Klädesmalsfälla, 2-pack) eller livsmedelsmal (Livsmedelsmalfälla 2-pack).

Klumpar i mjölet eller hål i klädesplagg kan vara ett tecken på att det finns mal i larvstadiet som därmed är svåra att upptäcka. Upptäck skadedjuren med de praktiska limfällorna från Silverline. Limfällorna hängs eller läggs i de utrymmen där de misstänkta problemen finns, i en garderob eller ett skafferi. Om limfällorna indikerar att det finns klädes- eller livsmedelsmal i utrymmet krävs åtgärder för bekämpning. Därefter kan en ny limfälla placeras ut för att bekräfta att bekämpningen fungerat.

Med Silverfiskfälla 2-pack ser du om det finns silverfisk i utrymmen som badrum och kök.

Tydliga tecken på att du har vägglöss hemma är vanligen kliande eksem, spår av lössens spillning och små blodspår på lakanen. Vägglusfälla 5-pack är en limfälla som sätts ut i utrymmen där du misstänker att det kan finnas vägglöss. Eventuella vägglöss och andra krypande insekter fastnar i fällans klister. Sanering av vägglöss och kackerlackor kan bara utföras av saneringsföretag, använd gärna Silverlines Vägglusfälla eller Kackerlacksfälla för att indikera om bekämpningen fungerat.

Problem med spindlar inomhus?

A-Repeller S50 använder anpassade och varierade ljudfrekvenser som efterliknar vibrationerna i spindelns nät. Spindlarnas känselorgan överstimuleras av de återkommande vibrationerna vilket gör att de stressas och säker sig bort från platsen. Täcker en yta upp till 50 m².