Produktutveckling – Året som gått och kommande säsonger

Under det gångna året har flera nya produkter lanserats och tagits väl emot hos våra kunder och konsumenter. Produktutvecklingen för 2023 och 2024 är i full gång och vi ser fram emot att presentera dessa under kommande säsonger! Miljöcenters produktchef Björn Lindberg delar med sig av vad som hänt under 2022 och hur planerna för det kommande året ser ut.

Vad händer på produktutvecklingen just nu?
– Just nu jobbar vi mycket med att få klart med nya produkter inför säsongen 2023, samt att se till att vi har varor hemma i rätt tid. Det är ju en unik situation gällande både priser och problem med vissa leveranser av material och produkter. Vårt mål, som alltid, är att se till så att vi kan leverera efterfrågade produkter till våra kunder och därigenom konsumenterna

Vilka produkter blev höjdpunkten för respektive varumärke under 2022? 
GreenLine – Regntunnor och bevattningssystem har sålt mycket bra. Det är många som utvecklat sitt odlingsintresse under pandemin och som vill ta tillvara på regnet för att kunna vattna effektivt.

Neudorff – Myr och snigelprodukter har sålt bäst. Myror finns det ju alltid så de produkterna är ständigt aktuella under vår och sommar. Snigelprodukterna har också sålt bra i vissa delar av landet, men den försäljningen varierar mycket från år till år.

Blomstra – Det går bra för Blomstra, alla produkter säljer bra på marknaden och är uppskattade av  konsumenterna. Debatten kring pyralid har gjort att man sett sig om efter alternativ där det inte finns risk för pyralider och då har man upptäckt Blomstra.

Silverline – Under våren lanserade vi mygg- och insektsmedel baserat på citroneukalyptus, kul med breddning av det sortimentet. Produkterna har mottagits väl, även om det kanske inte varit så mycket mygg just denna säsong.

Berglund – För Berglund har det varit utmaningar med skenande priser på metall och frakter, men vi har lyckats väl under året, både med att leverera och att hantera denna situation.

Vad händer inom produktavdelningen nästa år?
– Vi tar nya tag inför 2024 och har redan produktprojekt igång för detta. För tillfället är det en rush för att bli klara med allt inför säsongen 2023, men parallellt med detta arbetar vi vidare med att utveckla produkter inför kommande år.

– Vi tycker att vi själva har varit duktiga med produktleveranserna, trots stora och varierande utmaningar. Vår målsättning är att ligga på samma nivå även kommande säsong! 

Tack Björn Lindberg!

Vill du komma i kontakt med Björn?
bjorn.lindberg@miljocenter.com