Är ultraljudet speciellt anpassat för möss och råttor?