Hur länge kan jag lagra den blandade sprutlösningen?