Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som Mus & Rått Fritt sänder ut?