Vad menas med att ledningsnätet ska vara konstant belastat? Räcker det inte med att apparaten sitter i ett vägguttag?