Proffs Kraft Ättika 24% 10 liter

Kraftfull 24-procentig ättika för effektiv bekämpning av ogräs. Endast för yrkesmässig användning.

Kraftfull 24-procentig ättika för effektiv bekämpning av ogräs. Endast för yrkesmässig användning. Bekämpar mycket effektivt ogräs och annan oönskad vegetation. Sprutas eller vattnas på ogräset. Efter några timmar börjar ogräset gulna och efter 2-3 dagar är det helt nervissnat. Ättikan bryts ner i jorden på några dagar och lämnar inga skadliga restämnen i mark eller i grundvatten. Dosering: Spädes med lika del vatten.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Bekämpningsmedel klass 2L kräver att användaren har giltigt sprutcertifikat, vilket skall kontrolleras och dokumenteras av säljaren.

Click on the image to download

Only distributor for
the Swedish market

Product Info

  • Article Number: 72410
  • EAN: 7350007334435

Download

Technical specifications

    Height:320 mm
    Width:230 mm
    Depth:200 mm
    Weight:10 kg