Azet VitalKalk 10 kg

Pärlad kalk med levande Azotobacter jordbakterier för att öka jordens fruktbarhet. Ökar pH-värdet i jorden och möjliggör optimal verkan för gödningen. Azet VitalKalk gör kvävet lätt tillgängligt för plantan. De naturliga råvarorna främjar rotbildning och därmed plantans vitala tillväxt. Kan spridas utan risk för att gräset bränns. Innehåller magnesiumkarbonat, järn och flertalet andra spårelement. 10 kg räcker till 100 m2.

Click on the image to download

Only distributor for
the Swedish market

Product Info

  • Article Number: 31134
  • EAN: 4005240191347

Download

Technical specifications

    Height:620 mm
    Width:320 mm
    Depth:70 mm
    Weight:10 kg