Finalsan Ogräs Effekt – koncentrat 10l

Biologiskt ogräsmedel mot alla sorters ogräs i trädgården; på grusgångar, under häckar och träd. Bekämpar även flerårigt ogräs vid upprepad behandling.

Ogräsmedel som med den naturliga fettsyran pelargonsyra, effektivt bekämpar alla typer av ogräs. Används med fördel bland buskar och träd, eftersom vedartade växter inte dör, även om bladverket kan skadas. Vid behandling, skydda gräsmattor och andra växter. Ogräs Effekt bryts ner fullständigt utan att lämna några skadliga restämnen. Koncentrat för spädning med vatten. Räcker till 2000 m² vid punktvis behandling med tryckspruta.

Bekämpningsmedel klass 2L kräver att användaren har giltigt sprutcertifikat, vilket skall kontrolleras och dokumenteras av säljaren.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Click on the image to download

Only distributor for
the Swedish market

Product Info

  • Article Number: 31544
  • EAN: 4046351169108

Download

Technical specifications

    Height: 300 mm
    Width: 230 mm
    Depth: 200 mm
    Weight: 10 kg