Gödning Biomax 20 l – KRAV-certifierad

Helorganiskt och långtidsverkande gödning för trädgårdens alla växter, godkänd för ekologisk odling. NPK 8-3-6

Biomax är helorganisk gödning som utvinns ur restprodukter från livsmedelstillverkning. Produkten är pelleterad och sedan krossad för att enkelt kunna spridas ut. En allsidig gödning som passar för alla trädgårdens växter, med undantag för surjordsväxter, då produkten innehåller 10% kalcium. Vid regelbunden gödning med Biomax behöver ingen ytterligare kalk tillföras. Vid nyplantering ska Biomax myllas ner i jorden för att få bästa effekt. Räcker till upp till 600 m² gräsmatta. NPK 8-3-6. Förvaras torrt.

Click on the image to download

Only Products for
the Nordic market

Product Info

  • Article Number: 73110
  • EAN: 7350007680754

Download

Technical specifications

    Height:510 mm
    Width:410 mm
    Depth:120 mm
    Weight:15 kg