MotFågel Fågelskrämma Set 7 m, 2 drakar

MotFågel Fågelskrämma set 7 m avskräcker fåglar som stör, till exempel kråkor, kajor, måsar, duvor. Används på öppna ytor som fält, planteringar, odlingar, gräsytor, byggnader, uppställningsplatser, småbåtshamnar m.m. MotFågel Fågelskrämma verkar genom att simulera närvaron av en rovfågel genom sin siluett samt sitt naturtrogna rörelsemönster i vinden som varierar både i mönster, hastighet och flyghöjd. Vid minsta bris rör draken sig och upplevs som ett hot för fåglarna. Innehåller: 1 st Drake Rovfågel, 1 st Drake Diamant, mast + markfäste Mast = 7 m, Lina till drake = 6 m

Click on the image to download

Only Products for
the Nordic market

Product Info

  • Article Number: 75330
  • EAN: 7350007335531

Technical specifications

    Height: 1130 mm
    Width: 90 mm
    Depth: 50 mm
    Weight: 1,8 kg