MotMyra Myrdosa 2-pack

För bekämpning av myror i och omkring byggnader, dock ej i djurstallar. Verksam beståndsdel är Acetamiprid.

MotMyra Myrdosa innehåller en färdigblandad gel för långtidsverkande bekämpning av myror. Gelen ligger i en praktisk myrdosa som är enkel att använda. När dosan har öppnats lockas myrorna snabbt dit. De äter av innehållet, får det på sig och tar det med sig tillbaka till myrboet. Inom en vecka efter utsättning av dosan har hela myrboet bekämpats. Placera myrdosan där myrorna har sin gångväg eller vid myrboets ingång. Se till så att dosan står horisontellt på underlaget.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Click on the image to download

Only Products for
the Nordic market

Product Info

  • Article Number: 75215
  • EAN: 7350007335302

Download

Technical specifications

    Height: 20 mm
    Width: 75 mm
    Depth: 75 mm
    Weight: 0,023 kg