MotMyra Myrpulver 250 g

För bekämpning av myror på uteplatser och omkring byggnader. Ej för användning i djurstallar. Kan användas för pudring, sprutning eller vattning. Verksam beståndsdel är Acetamiprid.

MotMyra Myrpulver är ett pulver för långtidsverkande bekämpning av myror. Pulvret består av ett luktlöst mikrogranulat som inte dammar. Det kan användas för pudring, sprutning eller vattning. MotMyra Myrpulver verkar både vid direktkontakt och genom att myrorna äter av pulvret och bär det med sig tillbaka till myrboet. Inom en vecka efter behandling har hela boet bekämpats. Behandla med MotMyra Myrpulver där myrorna har sin gångväg eller uppehåller sig utomhus i gräsmattor, på terrasser, grusgångar etc. Behandla även vid myrboets ingång. Om det behövs, upprepa behandlingen efter 2-3 veckor.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Click on the image to download

Product Info

  • Article Number: 75220
  • EAN: 7350007335319

Download

Technical specifications

    Height: 150 mm
    Width: 53 mm
    Depth: 53 mm
    Weight: 0,28 kg