Ogräs Effekt 2L färdigblandad

Ogräsmedel som med den naturliga fettsyran pelargonsyra, effektivt bekämpar alla typer av ogräs – även flerårigt. Används med fördel bland buskar och träd, eftersom vedartade växter inte dör, även om bladverket kan skadas. Vid behandling, skydda gräsmattor och växter som ska bevaras. Ogräs Effekt bryts ner fullständigt utan att lämna några skadliga restämnen i naturen. Räcker till 70 m² vid punktvis behandling.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Click on the image to download

Only distributor for
the Swedish market

Product Info

  • Article Number: 31535
  • EAN: 4005240169827

Download

Technical specifications

    Height:270 mm
    Width:160 mm
    Depth:80 mm
    Weight:2 kg