Om oss

Våra naturliga val

Ett naturligt val för en god affär och en långsiktig samarbetspartner för framtiden – det är vad vi vill vara för er, genom att alltid leverera trygga produkter och lösningar för en hållbar trädgård i balans.

Vi värnar om relationen med er genom att säkra kvalitet och säkerhet i alla led, från idé till färdig produkt och från beställning till leverans.

I arbetet med att erbjuda attraktiva helhetslösningar, är vi hela tiden lyhörda och lösningsorienterade och lyssnar på era och konsumenternas behov. Vad marknaden efterfrågar får vi veta genom er, men också genom våra stora nationella och internationella nätverk.

Våra naturliga mervärden syftar till en hållbar trädgård i balans och en kundrelation som består för framtiden. Mervärden skapar vi genom att enbart arbeta med leverantörer som har erkänt hög kvalitet och bra råvaror som ger resultat med minst möjliga påverkan. Mervärden skapar vi också i samarbetet med er genom stöd och support i alla led, från beställning till leverans och genom support i butik genom våra duktiga säljare.

Välkommen att ta del av vårt sortiment för ett hem och en trädgård i balans.

Vår affärsidé är enkel

Genom kunskap och service hjälper vi våra kunder växa, med produkter utvecklade för ett hållbart hem och trädgårdsliv.

Vi utvecklar och marknadsför miljösmarta produkter, i ledande varumärken, för ” hem och trädgård” i Europa. Vi tar fram lönsammare egenutvecklade konsumentprodukter och lösningar, för hela värdekedjan, med fokus på våra starka varumärken; Berglund, Silverline, GreenLine, Neudorff och Blomstra.

Miljöcenter jobbar i Europa med Norden som hemmamarknad. Vi har två affärsområden – Butik och Proffs – och är etablerade sedan 1991 i Malmö, Sverige.

För oss går alltid kvalitet och säkerhet hand i hand med omsorgen om miljön. Med vår långa företagstradition följer gedigen kunskap – en drivkraft som hela tiden för oss framåt i vår ambition att leda utveckling i branschen istället för att följa den.

Tillsammans ökar vi trivseln i ditt hem och gör din trädgård mer levande.

Vår vision

Vara ledande inom hållbara produkter för morgondagens hem och trädgårdar.

Affärsmodell

Miljöcenters affärsmodell är att möta marknadens efterfrågan och sälja egenutvecklade miljösmarta och trygga konsument produkter och lösningar i starka varumärken i utvalda segment inom hem och trädgård. Vi arbetar och utvecklar långsiktiga relationer till våra affärspartners; distributörer och återförsäljare. Med kontroll på hela värdekedjan ge effektiv distribution och lönsamhet – både till verksamheten som till våra partners. Utifrån vår position i Sverige, med våra varumärken och produkter, drar vi nytta av den erfarenhet vi har byggt upp i medarbetare och i organisation och lanserar vårt unika erbjudande ut på bred front i Norden och övriga Europa.

Kvalitetssäkring och hållbarhet

Egen produktutveckling borgar för bästa kvalitet och produktsäkerhet samt att produktionen styrs noggrant för att uppfylla miljökrav och tillverkningssäkerhet. Vi utför egna certifieringstester på alla elektroniska produkter hos erkända certifieringsinstitut. Varje produktion inspekteras före leverans avseende funktion, utseende och förpackning. Alla produkter inom Silverline®
är CE godkända och de flesta är dessutom GS certifierade för en europeisk anpassning. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

  • Vi ställer höga krav på att våra produkter ska hålla hög och jämn kvalitet
  • Vi ställer höga krav på hur de produkter och lösningar vi erbjuder påverkar vår omgivning och miljö.
  • Vi arbetar med leverantörer som agerar ansvarsfullt

Våra affärspartner säkerställer att använda bästa tänkbara processer och råvaror. Helt i linje med Miljöcenters vision om att bidra med smarta och trygga lösningar för hem och trädgård har våra produkter stark miljöprofil. Vårt gödsel och näringsprogram är KRAV certifierat. Att använda råvaror eller verksamma ämnen från naturen eller att erbjuda närproducerade produkter ser vi som en självklarhet.

Goda arbetsförhållanden och en hållbar global värdekedja

Miljöcenter är medlem i Amfori, (FTA – Foreign Trade Association) och arbetar enligt deras riktlinjer gällande Code of Conduct för att säkerställa att våra produkter produceras med goda arbetsförhållanden och med en hållbar global värdekedja.