Affärsidé

– Miljöcenter erbjuder de bästa lösningarna för hem och trädgård inom bl.a. kompostering, ogräs- och skadedjursbekämpning, växtskydd & säker post, med mervärde för miljön.

Vi engagerar oss från idé till färdig produkt, med hela värdekedjan i centrum, både för våra användare och våra kunder. Miljöcenter har Norden som huvudmarknad med expansion ut i hela Europa. Vi arbetar med två affärsområden – Butik och Proffs- sedan 1990.

Vision och kärnvärden och värderingar

Vår vision

– Miljöcenter AB vision är att till varje hem och trädgård erbjuda lösningar och produkter som är miljösmarta, enkla att använda och enkla att gilla, inom bl.a. Kompostering, ogräs- och skadedjursbekämpning, växtskydd & säker post bidra till ett miljösmart hem och trädgård.

Våra kärnvärden

– Vi ser vår företagskultur och kunskap som en unik tillgång. Vi utvecklar ständigt vår företagskultur och tillför marknaden med nyskapande produkter.

Våra värderingar

Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön utgör Miljöcenter AB gemensamma grund och är en viktig del av vår företagskultur. Värderingarna har lång tradition och genomsyrar vår organisation.