Våra ägare


Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelade på 14 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.