Våra värderingar

Goda arbetsförhållanden och en hållbar global värdekedja

Miljöcenter är medlem i FTA – Foreign Trade Association och arbetar enligt deras riktlinjer Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct för att säkerställa att våra produkter produceras med goda arbetsförhållanden och med en hållbar global värdekedja.

Vår företagskultur

Engagerade – Vi är engagerade och engagerar

Hållbara – Vi värnar om resurser på ett ansvarfullt sätt

Lösningsfokuserade – Vi lägger fokus och energi på lösningar

Vi ser vår företagskultur och kunskap som en unik tillgång. Vi utvecklar ständigt vår företagskultur och tillför marknaden med nyskapande produkter.

Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön utgör Miljöcenter AB gemensamma grund och är en viktig del av vår företagskultur. Värderingarna har lång tradition och genomsyrar vår organisation

Miljöcenter ska spela med bästa laget!

Långsiktig trivsel med värderingar som den enskilde medarbetaren kan ta till sig med hjärtat. Delaktighet och att de känner sig viktiga i att uppfylla de uttalade målen och utveckla Miljöcenter.  Miljöcenter är ett stabilt företag som indikerar trygghet.

Vårt samhällsengagemang

En stark etik och moral präglar vårt arbete.

Med ISO 26000 som plattform har vi skapat våra uppförande koder för rättvisa och socialt ansvarstagande.

Sos Barnbyar ger vi  årligen stöd och vi stödjer vår personal intressen och föreningsliv.

Miljöcenter värnar om din integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur Miljöcenter AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Här kan du ta del av den nya policyn.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.