Mus & Råttfritt™ 80/200

Håller borta möss och råttor inomhus med Silverline Double Guard, helt utan användning av gifter. Sätts direkt i vägguttaget.

Centralenhet med Double Guard®, inbyggd AH-Hz™ speaker högtalare för A-guard® och inbyggd 200ElectroPulse. A-Guard ger dig säkerhet med hjälp av ett anpassat och varierat ultraljud. Mus och Råtttfritt sänder ut ett avancerat ultraljud med anpassade frekvenser och ett varierat ljudtryck som skrämmer, avskräcker och stör möss och råttor naturliga sätt att bete sig och kommunicera. Detta stressar dem och skapar en odräglig miljö. Ljudåtergivning med AH-Hz™ speaker som sprider ljudet på bästa sätt i det aktuella utrymmet, 80 m². Ljudet påverkar inte husdjur (undantaget tamgnagare) eller människor och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Den elektromagnetiska pulseringen, 200ElectroPulse™, kompletterar ultraljudets effekt och syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar. Sätts direkt i vägguttaget i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter.

Stör inte datorer, TV eller liknande. En produkt i Silverline Pest Protect system.

Klicka på bilden för att ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: 25111
  • EAN: 7350007330055

Ladda ner

Tekniska specifikationer

    Höjd:125 mm
    Bredd:65 mm
    Djup:65 mm
    Vikt:0,15 kg