Växtnäring 51 10 43 + micro 10 L

Wallco Växtnäring, som patenterades I Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller alla de näringsämnen som växterna behöver. Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden. I Wallco växtnäring finns nära nog ideala mängder kalcium och magnesium utan att fällning uppkommer. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten precis så mycket näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker

Wallco 51 10 43 + micro växtnäring 200L

Wallco Växtnäring, som patenterades I Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller alla de näringsämnen som växterna behöver. Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden.

I Wallco växtnäring finns nära nog ideala mängder kalcium och magnesium utan att fällning uppkommer. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten precis så mycket näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker.

Wallco Växtnäring är fri från Urea, Klor och Natrium samt garanterat fri från Cadmium. Samtliga spårämnen (exklusive Bor) är chelaterade.

Wallco Växtnäring tål frost. Om vätskan har råkat frysa, räcker det att låta den stå i rumstemperatur till dess den tinat upp och därefter skaka om innehållet några gånger.

Wallco Växtnäring 51-10-43 kan blandas i vida proportioner med vatten vilket medför att gödslingsintervallerna kan varieras. Bäst är dock att gödsla ofta. Vid droppbevattning är 1 ml / liter lämplig dosering.

* Flytande form och lätt att använda
* Utvecklad i samarbete med forskare vid SLU
* Innehåller alla näringsämnen som växterna behöver
* Växten tar upp näringen på bästa sätt
* Ingen skadlig upplagring i jorden vid korrekt gödning

Användningsområde
Wallco växtnäring 51 10 43 + micro är till för gräsmatta samt gröna och blommande växter.

Innehåll per 100g
Kväve, NH4-N / NO3-N 40/60, Fosfor, Kalium, Svavel, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Bor, Zink, Koppar, Molybden

Wallco 51 10 43 + micro växtnäring 1000L

Wallco Växtnäring, som patenterades I Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller alla de näringsämnen som växterna behöver. Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden.

I Wallco växtnäring finns nära nog ideala mängder kalcium och magnesium utan att fällning uppkommer. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten precis så mycket näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker.

Wallco Växtnäring är fri från Urea, Klor och Natrium samt garanterat fri från Cadmium. Samtliga spårämnen (exklusive Bor) är chelaterade.

Wallco Växtnäring tål frost. Om vätskan har råkat frysa, räcker det att låta den stå i rumstemperatur till dess den tinat upp och därefter skaka om innehållet några gånger.

Wallco Växtnäring 51-10-43 kan blandas i vida proportioner med vatten vilket medför att gödslingsintervallerna kan varieras. Bäst är dock att gödsla ofta. Vid droppbevattning är 1 ml / liter lämplig dosering.

* Flytande form och lätt att använda
* Utvecklad i samarbete med forskare vid SLU
* Innehåller alla näringsämnen som växterna behöver
* Växten tar upp näringen på bästa sätt
* Ingen skadlig upplagring i jorden vid korrekt gödning

Användningsområde
Wallco växtnäring 51 10 43 + micro är till för gräsmatta samt gröna och blommande växter.

Innehåll per 100g
Kväve, NH4-N / NO3-N 40/60, Fosfor, Kalium, Svavel, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Bor, Zink, Koppar, Molybden

Wallco Fert. 100-13-65 mg växtnäring 200L

Wallco Växtnäring, som patenterades i Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller de näringsämnen som växterna behöver.
Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten den näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker.

Wallco Växtnäring är fri från Klor, Cadmium och Natrium. Samtliga spårämnen (exklusive Bor) är chelaterade. Växtnäringen bör ej förvaras under +15 grader.
Dosering: Skogshögskolans rekommendation för gödsling av skogträdplantor ( Plantnytt 81:4).

* Flytande form och lätt att använda
* Utvecklad i samarbete med forskare vid SLU
* Innehåller alla näringsämnen som växterna behöver
* Växten tar upp näringen på bästa sätt
* Ingen skadlig upplagring i jorden vid korrekt gödning.

Användningsområde
Wallco Fert. 100-13-65 mg är till för skog och trädplantering.

Innehåll per 100g
Kväve, NH4-N / NO3-N 40/60, Fosfor, Kalium, Svavel, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Bor, Zink, Koppar, Molybden

Wallco Fert. 100-13-65 mg växtnäring 1000L

Wallco Växtnäring, som patenterades i Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller de näringsämnen som växterna behöver.
Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten den näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker.

Wallco Växtnäring är fri från Klor, Cadmium och Natrium. Samtliga spårämnen (exklusive Bor) är chelaterade. Växtnäringen bör ej förvaras under +15 grader.
Dosering: Skogshögskolans rekommendation för gödsling av skogträdplantor ( Plantnytt 81:4).

* Flytande form och lätt att använda
* Utvecklad i samarbete med forskare vid SLU
* Innehåller alla näringsämnen som växterna behöver
* Växten tar upp näringen på bästa sätt
* Ingen skadlig upplagring i jorden vid korrekt gödning.

Användningsområde
Wallco Fert. 100-13-65 mg är till för skog och trädplantering.

Innehåll per 100g
Kväve, NH4-N / NO3-N 40/60, Fosfor, Kalium, Svavel, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Bor, Zink, Koppar, Molybden

Ferramol 5 kg

Ett unikt naturligt bekämpningsmedel mot alla sorters sniglar. Strös ut i blomsterrabatter och odlingar där sniglar äter växterna. När sniglarna ätit av kornen känner de sig mätta och kryper tillbaka till sina gömställen och dör av uttorkning.

Ogräs Effekt 10 liter koncentrat

Biologiskt ogräsmedel mot alla sorters ogräs i trädgården: på grusgångar, under häckar och träd. Bekämpar även flerårigt ogräs vid upprepad behandling.

Ogräsmedel som med den naturliga fettsyran pelargonsyra, effektivt bekämpar alla typer av ogräs. Används med fördel bland buskar och träd, eftersom vedartade växter inte dör, även om bladverket kan skadas. Vid behandling, skydda gräsmattor och andra växter. Ogräs Effekt bryts ner fullständigt utan att lämna några skadliga restämnen. Koncentrat för spädning med vatten. Räcker till 2000 m² vid punktvis behandling med tryckspruta.

Spädes med 2L + 10L vatten.

Bekämpningsmedel klass 2L kräver att användaren har giltigt sprutcertifikat, vilket skall kontrolleras och dokumenteras av säljaren.