Ättika Proffs Kraft 24% 1000 liter

Kraftfull 24-procentig ättika för effektiv bekämpning av ogräs. Endast för yrkesmässig användning.

Kraftfull 24-procentig ättika för effektiv bekämpning av ogräs. Endast för yrkesmässig användning. Bekämpar mycket effektivt ogräs och annan oönskad vegetation. Sprutas eller vattnas på ogräset. Efter några timmar börjar ogräset gulna och efter 2-3 dagar är det helt nervissnat. Ättikan bryts ner i jorden på några dagar och lämnar inga skadliga restämnen i mark eller i grundvatten. Dosering: Spädes med lika del vatten.

Bekämpningsmedel klass 2L kräver att användaren har giltigt sprutcertifikat, vilket skall kontrolleras och dokumenteras av säljaren.

Klicka på bilden för att ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: P72420
  • EAN: 7350007335234

Ladda ner