Ogräs Effekt 10 liter koncentrat

Biologiskt ogräsmedel mot alla sorters ogräs i trädgården: på grusgångar, under häckar och träd. Bekämpar även flerårigt ogräs vid upprepad behandling.

Ogräsmedel som med den naturliga fettsyran pelargonsyra, effektivt bekämpar alla typer av ogräs. Används med fördel bland buskar och träd, eftersom vedartade växter inte dör, även om bladverket kan skadas. Vid behandling, skydda gräsmattor och andra växter. Ogräs Effekt bryts ner fullständigt utan att lämna några skadliga restämnen. Koncentrat för spädning med vatten. Räcker till 2000 m² vid punktvis behandling med tryckspruta.

Spädes med 2L + 10L vatten.

Bekämpningsmedel klass 2L kräver att användaren har giltigt sprutcertifikat, vilket skall kontrolleras och dokumenteras av säljaren.

Klicka på bilden för att ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: 31546
  • EAN: 4005240023495

Ladda ner

Tekniska specifikationer

    Höjd:300 mm
    Bredd:230 mm
    Djup:200 mm
    Vikt:10 kg