Hur stor belastning bör det vara på den inkopplade strömförbrukaren som skapar magnetfältet som i sin tur pulserna ska påverka?