Jag har katter i trädgården. Kan jag trots det gödsla?