Något man bör tänka på vid placeringen av Mus & Rått Fritt?