Påverkar Silverline produkterna annan elektrisk utrustning?