Vilket läge ska jag välja om jag besväras av ljudet från på Mus & Rått Fritt 80/200?