Vilket läge ska jag välja på Mus & Rått Fritt 50 om jag besväras av ljudet från avskräckaren?